fbpx

Souhlasím s pořízením a zveřejněním fotografie

Souhlasím s pořízením a zveřejněním fotografií, audio a video záznamů zhotovených produktů (obrazy z dodaných fotografií) dle zásad zpracování osobních údajů. Tímto uděluji OSVČ: Tomáš Zýka, IČO: 88559297, se sídlem Radbuzská 597, 196 00 Praha 9 (dále jen jako „Správce“), svůj výslovný souhlas, aby Správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovával mé osobní údaje, a to: *pořízením fotografií zhotoveného obrazu dodané fotografie, audio nebo video záznamů tohoto obrazu z dodané fotografie a zveřejněním osobních údajů na něm zachycených.

Tento svůj souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio nebo video záznamů zhotoveného obrazu uděluji za účelem marketingu a propagace Správce a jím nabízených služeb na webových stránkách Správce a na sociálních sítích, u kterých má Správce zřízený vlastní profil (Facebook, Twitter, Instagram a Youtube), a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom /vědoma toho, že:

1) tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kontaktování Správce – osobně, poštou, telefonicky či prostřednictvím emailové zprávy,

2) Správce může předat mé osobní údaje třetím osobám, a to poskytovatelům údržby informačního systému, správci sítě Správce, právním zástupcům a soudům v souvislosti s případným vymáháním nároku Společnosti, veřejným orgánům (Policie ČR) či dle mých pokynů a potřeb dalším osobám,

3) mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem náleží tato další práva:

– právo požadovat po Správci informaci, zda zpracovává mé osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány,
– právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, opravu či doplnění mých osobních údajů,
– právo požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů,
– právo na přenositelnost mých osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů právo vznést vůči Správci námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,

4) další informace související se zpracováním mých osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Správce – https://zykatisk.cz/ či na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Zásady zpracování osobních údajů

Tisk fotografií a zejména jeho objednání a následná práce s tím spojena se neobejdou bez práce s osobními údaji.

S veškerými předanými osobními údaji pracuji pouze já, Tomáš Zýka, se sídlem Radbuzská 597, Praha 9, 196 00, IČ 88559297, jakožto zpracovatel i správce, s maximální opatrností. Všechny osobní údaje jsou přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v rámci platné legislativy České republiky (zjm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) i směrnice EU GDPR (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES).

Jaké zpracovávám osobní údaje a za jakým účelem?

 • Jméno a příjmení, adresa – údaje pro daňové doklady a vedení složky s fotkami, příp. zasílání fotografií či dokumentů poštou (archivace osobních údajů probíhá na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)
 • Jména a příjmení – pro objednávky, vystavování dokladů a dočasnou evidenci složek s fotografiemi
 • E-mail – pro komunikaci a objednávky a zasílání občasných nabídek s akcemi (slevy, soutěže, dárky a novinky)
 • Telefonní číslo – komunikace během vyřizování objednávky (informování o hotové zakázce příp. nejasnosti v zakázce, apod.)
 • Fotografie – dočasná archivace kvůli možnému doobjednání tisku fotografií, případně obrazů.

Na zpracování těchto osobních údajů mám tzv. oprávněný zájem, tedy nepotřebuji Váš souhlas.

Nepoužívám remarketing, retargeting ani podobné nástroje, které využívají cookies, na základě kterých jsou zobrazovány cílené reklamy.

Používám nástroj pro zasílání nabídek s akcemi pro zákazníky a mailové zpravodaje (slevy, soutěže, dárky a novinky).

Váš souhlas potřebuji především ke zveřejnění hotových obrazů a vytisknutých fotografií, které obsahují osobní údaj tedy vyobrazení osob. Fotografie jsou zveřejňovány za účelem prezentace na portálech:

Tento souhlas mi udělujete zaškrtnutím souhlasu v kontaktním i objednávkovém formuláři. Souhlas udělujete na dobu 5 let a je možné jej kdykoliv odvolat.

Evidence osobních údajů

Vaše osobní údaje mám pod dohledem na zaheslovaných účtech. Údaje nejsou nikdy prodávány nebo vyměňovány, či předávány nějaké třetí straně za účelem obohacení. Výjimkou jsou společnosti, které mi pomáhají s evidencí dokladů, objednávek, cloudová úložiště a podobně. Jejich seznam Vám na vyžádání dodám.

Na co vše máte právo?

 • na přístup k údajům, které zpracovávám – můžete požádat o výpis zpracovávaných údajů.
 • na opravu údajů – jestli máte osobní informace chybně, můžete požádat o opravu.
 • na výmaz – můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud nebudu mít nějaký vyšší zákonný nebo oprávněný zájem (např. archivace dokladů), pak je bezodkladně vymažu.
 • na omezení zpracování osobních údajů – pokud není možný výmaz, můžete požádat o omezení použití některých údajů.
 • na přenos osobních údajů – když si to budete přát, můžu předat výpis osobních údajů předat nějaké třetí straně, kterou uvedete.
 • vznést námitku – jestliže máte pochybnosti o správnosti zpracování údajů, nebo že zpracování může být v rozporu se zákony ČR nebo nařízeními EU, můžete vznést námitku, kterou posoudím a pokud to bude možné, vyřeším.
 • podat stížnost u ÚOOÚ – pokud ani námitka nepomůže a vy přesto máte podezření, můžete kontaktovat Úřad pro kontrolu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz). Věřím ale, že to bude pouze krajní řešení, ke kterému nedojde.

Tyto zásady jsou vypracovány zejména za účelem co nejvíce chránit Vaše osobní data a také Vás informovat o Vašich právech. Pokud najdete nějakou chybu nebo budete mít dotaz k Vašim údajům, neváhejte mne kontaktovat na telefonu nebo e-mailu uvedených v kontaktech.

Obchodní podmínky

 1. Kontaktní údaje

Tomáš Zýka – ZYKATiSK
Radbuzská 597, Praha 9 196 00 – Čakovice
IČO: 88559297
Telefon: 774 204 604
Email: atelier@zykatisk.cz

 

Všeobecné informace

Informace o službách a cenách jsou závazné. Uvedené ceny jsou konečné včetně všech služeb, souvisejících s konkrétním produktem. Uvedené ceny neobsahují náklady na dopravu a balení

Přijímané platební způsoby jsou: Platba hotově při osobním převzetí nebo dobírkou, platba kartou. V závislosti na platbě nejsou účtovány žádné další poplatky.

 1. Způsob objednání a doručení

Služby nebo produkty v nabídce se objednávají přes e-shop, e-mailem, telefonicky nebo přes kontaktní formulář. Lze též domluvit osobní schůzku s konzultací. Od vzniku objednávky nebo potvrzení objednávky se zboží objednavateli nebo kupujícímu dodá nejpozději do 15 pracovních dnů, pokud není u zboží, produktu, služby uvedeno jinak.

 • Zpracování a tisk maloformátových fotografií do 30 ks trvá zpravidla 1-2 pracovní dny.
 • Zpracování, tisk a výroba 1 ks obrazu na plátně trvá 2–3 pracovní dny.
 • Zpracování, tisk a výroba 1 ks obrazu na Kapa desce trvá 1–2 pracovní dny.
 • Zpracování, tisk a výroba obrazu včetně hliníkového rámu z nabídky trvá 2-3 pracovní dny v závislosti na počtu skladových položek, v případě, že se rámy musí doobjednat, prodlužuje se doba výroby obrazu na 6-7 pracovních dnů od potvrzení objednání, není-li možnost doručení rámu v dřívějším termínu.

Osobní převzetí hotové objednávky, nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak, bývá v den vyhotoveného produktu/zboží, nejpozději však do (viz výše) 15 pracovních dnů.

Hotové produkty/služby/zboží je možné dopravit kupujícímu těmito způsoby: Osobní vyzvednutí, doručení kurýrní službou, odeslání Českou poštou, případně odeslání jinou doručovací službou např. Zásilkovna a její Z-pointy.

 1. Doplňkové práce a služby

V kooperaci s jinými podniky poskytujícími služby jako jsou rámování a sklenářství, zajišťuji rámy případně rámování, sklo a pasparty na objednávku. Doba dodání se řídí zejména jejich skladovými položkami a jejich kooperace s jinými dodavateli. Doba dodání je tedy minimálně 3-10 pracovních dnů.

 1. Chyby v datech dodaných objednatelem

Jestliže se objeví v zaslaných datech chyby které zabraňují dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro dodání opravených dat od objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na tisku nevyhovujících dat trvá přes upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně. Zhotovitel po svém upozornění na nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může i v případě trvání objednatele na objednávce od smlouvy odstoupit. Zhotovitel neodpovídá za nedostatky v dodaných datech, jako jsou gramatické chyby, chybějící spady, nekompatibilní nebo obrazové formáty, případně je fotografie v takové kvalitě, která by znemožňovala její estetickou hodnotu, apod.

 1. Záruka a záruční doba

Záruční doba je 60 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Po tuto dobu má kupující nárok na reklamaci a může uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady, případně výměnu produktu, nebo vrácení kupní ceny v plné výši, avšak pouze výměnou za produkt vadný.

Kupující může nárokovat reklamaci i v případě, pokud převzatý produkt/zboží neodpovídá předem sjednaným parametrům (např. nemá-li domluvené nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá množství, míry) jedná se o vady, za které prodávající odpovídá.

V případě, že se prokáže, že kupující před převzetím o vadě produktu/zboží věděl nebo ji sám způsobil například nevhodnou manipulací, nemá nárok na reklamaci ani na bezplatnou výměnu/opravu.

 1. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, případně jinou vzájemnou korespondencí s potvrzením objednávky). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na jiné (kratší/delší) lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky, e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok odstoupit od smlouvy kdykoliv ve dnech po které se vyřizuje jeho objednávka.

Kupující má nárok na vrácení produktu prodávajícímu a zašle nebo předá produkt ve 14. denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro které od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, nedohodnou-li se na jiném způsobu uhrazení. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.